തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 15708 ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ : തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ വ്യവസായ വകുപ്പ്‌

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 15708 ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ : തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ വ്യവസായ വകുപ്പ്‌

സര്‍ക്കാരിന്റെ ആയിരം ദിനാഘോഷിക്കുന്ന വേളയില്‍ 15708 ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളാണ്‌ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്‌. ഇതിലൂടെ 1600 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപവും 92,000 തൊഴിലവസരങ്ങളുമുണ്ടാക്കാന്‍ വ്യവസായ വകുപ്പിന്‌ സാധിച്ചു. ചെറുകിട സംരംഭ മേഖലയുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വളര്‍ച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട്‌ `എന്റര്‍പ്രൈസിങ്‌ തൃശൂര്‍’ എന്ന പദ്ധതിയും ജില്ലയിലുണ്ട്‌. ജില്ലാ വ്യവസായ വകുപ്പ്‌ 2018-19 ല്‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ 1836 സംരംഭങ്ങളും ഏകദേശം 119.88 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപവും 5202 തൊഴിലവസരങ്ങളുമാണ്‌ സൃഷ്‌ടിച്ചെടുത്തത്‌. 2017-18 ല്‍ 1700 സംരംഭങ്ങളും 110 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപവും 5500 തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്‌ടിച്ചു. 2016-17 ല്‍ 1592 സംരംഭങ്ങള്‍ എംഎസ്‌എംഇ യിലൂടെ ആരംഭിച്ചു. ഇതിലൂടെ 113.6 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപവും 5000 ത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്‌ടിച്ചു.

 

വ്യവസായ പാര്‍ക്കിനായി തലപ്പിളളി താലൂക്കിലെ വരവൂര്‍ വില്ലേജില്‍ 1.93 കോടി രൂപയ്‌ക്ക്‌ 8.55 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന വ്യവസായ പാര്‍ക്കിന്റെ ആകെ അടങ്കല്‍ തുക 13.45 കോടി രൂപയാണ്‌. ഇതിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 75 ശതമാനവും പൂര്‍ത്തിയായി. മൂന്നാം ഘട്ട നിര്‍മാണത്തിന്‌ 10.45 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസലും സര്‍ക്കാരിലേക്ക്‌ സമര്‍പ്പിച്ചു. 88 യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അയ്യന്‍കുന്ന്‌ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ക്കായി 16 ലക്ഷം രൂപയും വാട്ടര്‍ സപ്ലൈ സംവിധാനത്തിന്‌ 52.05 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിച്ചു.

 

അത്താണി എസ്റ്റേറ്റ്‌ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ 59,50,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ്‌ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്‌. പദ്ധതിയില്‍ മിച്ചം വന്ന 13 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച്‌ പ്രകൃതി ഡ്രൈനേജ്‌ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഇവിടെ പവര്‍ ഫീഡര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ 45 ലക്ഷം രൂപ, കുഴല്‍ കിണര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന്‌ 2.30 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയും മാറ്റിവെച്ചു. കുന്നംകുളത്തേയും വേളക്കോട്ടേയും ഡവലപ്‌മെന്റ്‌ പ്ലോട്ടില്‍ എസ്റ്റേറ്റ്‌ ഓഫീസര്‍ക്കുള്ള ബില്‍ഡിങ്‌ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന്‌ യഥാക്രമം 12,20,000 രൂപ, 12 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെ അനുവദിച്ചു. ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം, വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവ സംയുക്തമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കുമ്പളങ്ങാട്‌ വ്യവസായ സമുച്ചയത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‌ അനുവദിച്ച 5 കോടി രൂപയില്‍ 2 കോടി രൂപ കരാറുകാര്‍ക്ക്‌ നല്‍കി നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചു.

 

പുഴയ്‌ക്കല്‍ വ്യവസായ പാര്‍ക്കിന്‌ ഏറ്റെടുത്ത 51.4 ഏക്കര്‍ ഭൂമിയില്‍ 11.41 ഏക്കറില്‍ 5 ഘട്ടമായി നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും. പാര്‍ക്കില്‍ 2.5 ഏക്കറില്‍ 3 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.15 കോടി രൂപയാണ്‌ ചെലവഴിച്ചത്‌. ഇനിയുള്ള കെട്ടിട പൂര്‍ത്തീകരണം, പാര്‍ക്കിങ്‌, ഇന്റേണല്‍ റോഡുകള്‍, ഡ്രൈനേജ്‌, കള്‍വര്‍ട്ട്‌, ഫയര്‍ എക്‌സ്‌റ്റിംഗ്യുഷിങ്‌, ഇലക്‌ട്രിഫിക്കേഷന്‍, ട്രീറ്റ്‌മെന്റ്‌ പ്ലാന്റ്‌, ലിഫ്‌റ്റ്‌ എന്നിവയ്‌ക്ക്‌ 4.64 കോടി രൂപയുടെ റിവൈസ്‌ഡ്‌ എസ്റ്റിമേറ്റ്‌ അനുമതിയും ലഭിച്ചു. പുഴയ്‌ക്കലിലെ ബഹുനില വ്യവസായ സമുച്ചയത്തില്‍ 3.75 ഏക്കറില്‍ 2 നിലകളുള്ള കെട്ടിടം പൂര്‍ത്തിയായി. ഇവിടെ ഇതേവരെ 13.25 കോടി രൂപയുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി.

 

സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടി, താലൂക്കുകളില്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റേഴ്‌സ്‌ മീറ്റ്‌, 72 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വ്യവസായ ബോധവത്‌ക്കരണ സെമിനാറുകള്‍ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ സംരംഭകത്വ ബോധം സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 77 എന്റര്‍പ്രണര്‍ഷിപ്പ്‌ ഡവലപ്‌മെന്റ്‌ ക്ലബ്ബുകളും ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്‌.  സൗജന്യ സ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോം പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ നെയ്‌ത്തുകൂലി ഇനത്തില്‍ 1 കോടി 28 ലക്ഷം രൂപ ജില്ലയ്‌ക്ക്‌ അനുവദിച്ചു. ജില്ലയില്‍ ഇതേവരെ 96,378 മീറ്റര്‍ സ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോം തുണി ഉല്‌പാദിപ്പിച്ചു. പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഇന്‍സെന്റീവ്‌ പദ്ധതിയില്‍ 207 നെയ്‌ത്തുകാര്‍ക്ക്‌ 15,50,000 രൂപ വിതരണം ചെയ്‌തു.
തളിക്കുളം വസ്‌ത്ര ഗ്രാമം പദ്ധതി നൂതന മെഷീനറികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനോദ്‌ഘാടനം, വ്യവസായ വകുപ്പ്‌, വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംയുക്തമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന 5 കോടി രൂപയുടെ ബഹുനില കെട്ടിട ഉദ്‌ഘാടനം, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ ഇ-ഓഫീസ്‌ ഉദ്‌ഘാടനം, ഉത്രാളിക്കാവ്‌ അഖിലേന്ത്യാ എക്‌സിബിഷന്‍ പവലിയന്‍, ടെക്‌നോളജി കോണ്‍ക്ലേവ്‌ എന്നിവയാണ്‌ ഉടന്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ മറ്റ്‌ മാതൃകാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെന്നും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറല്‍ മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു.

Spread the love
Previous ആസിഫലി വക്കീല്‍ വേഷത്തില്‍ : ഒ. പി 160 /18 കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള ടീസര്‍
Next തുഗ്ലക്ക്: വിജയ് സേതുപതിയുടെ പുതിയ ചിത്രം

You might also like

Business News

ഇന്ത്യ ആറാമത്തെ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രം : കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷത്തിനിടെ വളര്‍ച്ച 200 ശതമാനം

ലോകത്തെ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ ആറാമതെത്തി. 8.23 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സമ്പത്ത് ഇന്ത്യ നേടിയെന്ന് അഫ്രേഷ്യ ബാങ്ക് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 62.584 ലക്ഷം കോടി ഡോളറുമായി അമേരിക്കയാണ് ഒന്നാംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. 24.803 കോടി ഡോളറിന്റെ സമ്പത്തുമായി ചൈന രണ്ടാംസ്ഥാനത്തുണ്ട്.

Spread the love
NEWS

തീവണ്ടികളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കായി പ്രത്യേക കോച്ചുകളുണ്ടാകില്ല

ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്ത്രീകള്‍ക്കായി ദീര്‍ഘദൂര തീവണ്ടികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രത്യേക കോച്ചുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുന്നു. ഇതിന് പകരമായി ജനറല്‍ കോച്ചുകളിലെ നിശ്ചിത സീറ്റുകള്‍ മാറ്റിവെയ്ക്കുമെന്നാണ് റെയില്‍വേ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ തിരുവനന്തപുരം-ചെന്നെ മെയില്‍, കൊച്ചുവേളി-ബെംഗളൂരൂ എന്നീ തീവണ്ടികളില്‍ പരിഷ്‌കാരം നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സീറ്റ് സംവരണത്തിന്റെ മാതൃകയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ

Spread the love
NEWS

പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ലയനം ഉടന്‍

നാല് പൊതു മേഖലാ ബാങ്കുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നു. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ഐ.ഡി.ബി.ഐ ബാങ്ക്, ഓറിയന്റല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് , സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യാ എന്നിവയെ ലയിപ്പിക്കാനാണു ശ്രമം. ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ന്നാല്‍ 16.58 കോടി രൂപയുടെ

Spread the love

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply