തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 15708 ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ : തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ വ്യവസായ വകുപ്പ്‌

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 15708 ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ : തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച്‌ വ്യവസായ വകുപ്പ്‌

സര്‍ക്കാരിന്റെ ആയിരം ദിനാഘോഷിക്കുന്ന വേളയില്‍ 15708 ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളാണ്‌ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്‌. ഇതിലൂടെ 1600 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപവും 92,000 തൊഴിലവസരങ്ങളുമുണ്ടാക്കാന്‍ വ്യവസായ വകുപ്പിന്‌ സാധിച്ചു. ചെറുകിട സംരംഭ മേഖലയുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വളര്‍ച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട്‌ `എന്റര്‍പ്രൈസിങ്‌ തൃശൂര്‍’ എന്ന പദ്ധതിയും ജില്ലയിലുണ്ട്‌. ജില്ലാ വ്യവസായ വകുപ്പ്‌ 2018-19 ല്‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ 1836 സംരംഭങ്ങളും ഏകദേശം 119.88 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപവും 5202 തൊഴിലവസരങ്ങളുമാണ്‌ സൃഷ്‌ടിച്ചെടുത്തത്‌. 2017-18 ല്‍ 1700 സംരംഭങ്ങളും 110 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപവും 5500 തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്‌ടിച്ചു. 2016-17 ല്‍ 1592 സംരംഭങ്ങള്‍ എംഎസ്‌എംഇ യിലൂടെ ആരംഭിച്ചു. ഇതിലൂടെ 113.6 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപവും 5000 ത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്‌ടിച്ചു.

 

വ്യവസായ പാര്‍ക്കിനായി തലപ്പിളളി താലൂക്കിലെ വരവൂര്‍ വില്ലേജില്‍ 1.93 കോടി രൂപയ്‌ക്ക്‌ 8.55 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന വ്യവസായ പാര്‍ക്കിന്റെ ആകെ അടങ്കല്‍ തുക 13.45 കോടി രൂപയാണ്‌. ഇതിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 75 ശതമാനവും പൂര്‍ത്തിയായി. മൂന്നാം ഘട്ട നിര്‍മാണത്തിന്‌ 10.45 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസലും സര്‍ക്കാരിലേക്ക്‌ സമര്‍പ്പിച്ചു. 88 യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അയ്യന്‍കുന്ന്‌ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിലെ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ക്കായി 16 ലക്ഷം രൂപയും വാട്ടര്‍ സപ്ലൈ സംവിധാനത്തിന്‌ 52.05 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിച്ചു.

 

അത്താണി എസ്റ്റേറ്റ്‌ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ 59,50,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ്‌ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്‌. പദ്ധതിയില്‍ മിച്ചം വന്ന 13 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച്‌ പ്രകൃതി ഡ്രൈനേജ്‌ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഇവിടെ പവര്‍ ഫീഡര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ 45 ലക്ഷം രൂപ, കുഴല്‍ കിണര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന്‌ 2.30 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയും മാറ്റിവെച്ചു. കുന്നംകുളത്തേയും വേളക്കോട്ടേയും ഡവലപ്‌മെന്റ്‌ പ്ലോട്ടില്‍ എസ്റ്റേറ്റ്‌ ഓഫീസര്‍ക്കുള്ള ബില്‍ഡിങ്‌ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന്‌ യഥാക്രമം 12,20,000 രൂപ, 12 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെ അനുവദിച്ചു. ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം, വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവ സംയുക്തമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കുമ്പളങ്ങാട്‌ വ്യവസായ സമുച്ചയത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‌ അനുവദിച്ച 5 കോടി രൂപയില്‍ 2 കോടി രൂപ കരാറുകാര്‍ക്ക്‌ നല്‍കി നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചു.

 

പുഴയ്‌ക്കല്‍ വ്യവസായ പാര്‍ക്കിന്‌ ഏറ്റെടുത്ത 51.4 ഏക്കര്‍ ഭൂമിയില്‍ 11.41 ഏക്കറില്‍ 5 ഘട്ടമായി നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും. പാര്‍ക്കില്‍ 2.5 ഏക്കറില്‍ 3 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.15 കോടി രൂപയാണ്‌ ചെലവഴിച്ചത്‌. ഇനിയുള്ള കെട്ടിട പൂര്‍ത്തീകരണം, പാര്‍ക്കിങ്‌, ഇന്റേണല്‍ റോഡുകള്‍, ഡ്രൈനേജ്‌, കള്‍വര്‍ട്ട്‌, ഫയര്‍ എക്‌സ്‌റ്റിംഗ്യുഷിങ്‌, ഇലക്‌ട്രിഫിക്കേഷന്‍, ട്രീറ്റ്‌മെന്റ്‌ പ്ലാന്റ്‌, ലിഫ്‌റ്റ്‌ എന്നിവയ്‌ക്ക്‌ 4.64 കോടി രൂപയുടെ റിവൈസ്‌ഡ്‌ എസ്റ്റിമേറ്റ്‌ അനുമതിയും ലഭിച്ചു. പുഴയ്‌ക്കലിലെ ബഹുനില വ്യവസായ സമുച്ചയത്തില്‍ 3.75 ഏക്കറില്‍ 2 നിലകളുള്ള കെട്ടിടം പൂര്‍ത്തിയായി. ഇവിടെ ഇതേവരെ 13.25 കോടി രൂപയുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി.

 

സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടി, താലൂക്കുകളില്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റേഴ്‌സ്‌ മീറ്റ്‌, 72 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വ്യവസായ ബോധവത്‌ക്കരണ സെമിനാറുകള്‍ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ സംരംഭകത്വ ബോധം സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 77 എന്റര്‍പ്രണര്‍ഷിപ്പ്‌ ഡവലപ്‌മെന്റ്‌ ക്ലബ്ബുകളും ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്‌.  സൗജന്യ സ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോം പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ നെയ്‌ത്തുകൂലി ഇനത്തില്‍ 1 കോടി 28 ലക്ഷം രൂപ ജില്ലയ്‌ക്ക്‌ അനുവദിച്ചു. ജില്ലയില്‍ ഇതേവരെ 96,378 മീറ്റര്‍ സ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോം തുണി ഉല്‌പാദിപ്പിച്ചു. പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഇന്‍സെന്റീവ്‌ പദ്ധതിയില്‍ 207 നെയ്‌ത്തുകാര്‍ക്ക്‌ 15,50,000 രൂപ വിതരണം ചെയ്‌തു.
തളിക്കുളം വസ്‌ത്ര ഗ്രാമം പദ്ധതി നൂതന മെഷീനറികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനോദ്‌ഘാടനം, വ്യവസായ വകുപ്പ്‌, വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംയുക്തമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന 5 കോടി രൂപയുടെ ബഹുനില കെട്ടിട ഉദ്‌ഘാടനം, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ ഇ-ഓഫീസ്‌ ഉദ്‌ഘാടനം, ഉത്രാളിക്കാവ്‌ അഖിലേന്ത്യാ എക്‌സിബിഷന്‍ പവലിയന്‍, ടെക്‌നോളജി കോണ്‍ക്ലേവ്‌ എന്നിവയാണ്‌ ഉടന്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ മറ്റ്‌ മാതൃകാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെന്നും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറല്‍ മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു.

Previous ആസിഫലി വക്കീല്‍ വേഷത്തില്‍ : ഒ. പി 160 /18 കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള ടീസര്‍
Next തുഗ്ലക്ക്: വിജയ് സേതുപതിയുടെ പുതിയ ചിത്രം

You might also like

NEWS

മിഷന്‍ 350 പ്ലസുമായി ബിജെപി

2019ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. മിഷന്‍ 350 എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ലോകസഭയില്‍ 350 സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിനു പിന്നില്‍. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായാണ് ഇതു തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇന്നു നടന്ന

NEWS

ചെറായി ബീച്ചില്‍ യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്നു

കൊച്ചി : ചെറായി ബീച്ചില്‍ പട്ടാപ്പകല്‍ യുവതി കൊലക്കത്തിക്ക് ഇരയായി. വരാപ്പുഴ സ്വദേശി ശീതള്‍ (30) ആണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവാവിന്റെ കത്തിക്കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത്. ശരീരത്തില്‍ ആറ് കുത്തേറ്റ യുവതിയെ സമീപത്തുള്ള റിസോര്‍ട്ട് ജീവനക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഒരു യുവാവിനൊപ്പമാണ് യുവതി

Business News

ഇന്ധനവിലവര്‍ദ്ധന: സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നികുതിവരുമാനത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധനവ്

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ധനവിലയിലെ വര്‍ദ്ധനവ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു നികുതി ഇനത്തില്‍ വലിയ നേട്ടം. ഇന്ധന നികുതി വരുമാനമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു ജനുവരി മാസത്തില്‍ ലഭിച്ചത് 640 കോടിരൂപ. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ ലഭിച്ചതിനേക്കാള്‍ 18 കോടിരൂപയാണ് അധികമായി ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റിനുശേഷം

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply